Berxwedane Gulekî / Bir Gülün Özdirenci

Berxwedane Gulekî

Di xewnên xwe de jî dijraberê bexçê ye gulek
Bêçare kelemên xwe yên herî tûj ji dilê xwe re dike

Lê belê ew dil bi pelên tanciki ji xwe spartiye


Bir Gülün Özdirenci

Düşlerinde bile bahçeye aykırı bir gül
Çaresiz en sivri dikenini saplar yüreğine

Oysa o yürek taç yaprakları siper etmiştir kendine

Helbest/Şiir: Yücelay Sal
Werger/Çeviri: Hisên Emro