Komutan Che ile ”Röportaj”

Dünya halklarının yüreğinde yaşayan Komutan Ernesto Che Guevara ile bir “röportaj” gerçekleştirdik.

Diyebiliriz ki, hayat sordu ve Komutan Che Guevara o tarihsel sözleriyle cevapladı. Bize de aktarmak düştü…

1 ) Sevgili Komutan Che Guevara, “Batı Uygarlığı” hakkında ne dersiniz?

CHE: “Batı Uygarlığı” parlak görünümünün altında, bir sırtlan ve çakal sürüsünden başka bir şey değilmiş meğer… bunlar, silahsız halkları yutarak beslenen canavarlar. (Politik Yazılar- syf:212)

2 ) Amerikan emperyalizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

CHE: İnsan soyunun en büyük düşmanı… (Sosyalizm ve İnsan- syf:179)

3 ) İnsanlığın sorunlarının çözümü nasıl sağlanır? 

CHE: İnsanlığın bugün karşı karşıya bulunduğu sorunların tek doğru çözümü, bağımlı ülkelerin, gelişmiş kapitalist ülkeler tarafından sömürülmesine son verilmesi, bu sömürünün tüm yönleriyle ortadan kaldırılmasıdır…(Politik Yazılar-syf:182)

4 ) Tekelci burjuvaziyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHE: Tekelci sermaye dünya üzerinde egemenliğini kuralı, insanlığın büyük çoğunluğunu yoksulluk içinde süründürüyor, en güçlü ülkelerin oluşturduğu grup tatlı karları kendi aralarında bölüşüyorlar. Bu ülkelerdeki yüksek yaşam düzeyi, bizimkilerin yoksulluk çekmesi temeline dayanıyor. Azgelişmiş halkların refah düzeyini yükseltmek içinse emperyalizmle savaşmak gerekiyor… (Politik Yazılar- syf:244)

5 ) Sizin için “maceracı” diyorlar?

CHE: Kurtuluşları uğruna mücadele eden halklar için tek çözümün silahlı savaş olduğuna inanıyorum, inançlarıma da bağlıyım. Bir çokları bana maceracı der, evet öyleyim. Ama farklı tipten bir maceracıyım: Doğru bildiğini savunmak için canını veren türden…( Yaşam Öyküsü- syf:179)

6 ) Ama küçük burjuva reformistler, her türden şiddete karşı çıkıyorlar?

CHE: Oligarşi, kendi anlaşmalarını, kendi sahte demokrasisini bozmakta ve … halka saldırmaktadır. Burada, yeniden Lenin’in sorusu ortaya çıkıyor: “Ne Yapmalı?” Cevaplıyoruz: Şiddet, sömürücülerin ayrıcalığı değildir, sömürülenler de onu uygulayabilirler ve dahası, uygun anda kullanmalıdırlar… (Askeri Yazılar-syf:165)

7) Yani?

CHE: Son sömürücü yenilgiye uğrayıncaya dek ateş ve kan eksik olmayacaktır… (Politik Yazılar-syf:114)

8 ) Pekala, bu amansız kavgada güç nedir, nasıl güçlü oluruz?

CHE: İnsanın kendi gücüne güvenmesinden, kendi gücünün bilincine varmasından başka gerçek güç kaynağı yoktur. Bir halk, gücünün bilincine vardığı zaman, mücadele etmeye ve ilerlemeye karar verdiği zaman, ger- çekten güçlüdür ve tüm düşmanlarına karşı koyabilir. (Sosyalizme Doğru-syf: 216)

9 ) Halkların gerçekten özgür olmasının temel şartı nedir?

CHE: Bir halkın üzerinde emperyalizmin ekonomik egemenliği son bulmadıkça, o özgürlük, özgürlük değildir… (Politik Yazılar-syf:245)

10)“Ilımlı” olmak hakkında ne dersiniz?

CHE: “Ilımlılık” da sömürgecilik ajanlarının kullanmayı sevdiği kelimelerden biridir. Korkanlar ya da herhangi bir birimde ihanet etmeyi düşünenler hep ılımlıdır. Halk ise, kesinlikle, hiçbir zaman ılımlı değildir… (Politik Yazılar-syf:51)

11 ) Bir devrimcinin en güzel niteliği nedir sevgili komutan?

CHE: Her şeyden önce, dünyanın neresinde olursa olsun, birisine karşı yapılan haksızlığı yüreklerinizin ta derinliklerinde hissedebilirsiniz. Bu, bir devrimcinin en güzel niteliğidir… (Yaşam Öyküsü-syf: 181)

 12 ) Devrimci gibi görünen ama devrimci ahlak kurallarını çiğneyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?

CHE: Devrimcilikten söz edip de devrimci ahlak kurallarını çiğneyenler, en tehlikeli hainlerdir. Bunlar devrimi yıkmaya çalışan kişilerdir, çünkü onları herkes görür, ne yaptıklarını bilir. Onlar herkes için kötü örneklerdir. Biz hiçbir şey bilmesek de, hiçbir şey bilmek istemesek de, halk her şeyi bilir, hiçbir şey gizli kalmaz… (Sosyalizme Doğru-syf:147)

13 ) Halka nasıl yaklaşmalıyız komutan?

CHE: Halka, şunu demek için yaklaşmamalıyız: “İşte geldik, sana yardımcı olacağız, bilimimiz sayesinde seni eğiteceğiz, sana yanlışlarını, kültürsüzlüğünü, bilgisizliğini göstereceğiz.” Biz, halka bir araştırıcı ruhuyla, alçak gönüllülükle gitmeli halkın büyük bilgelik kaynağından feyz almalıyız… (syf:54- Sosyalizm ve İnsan)

14 ) Devrimcinin fedakarlığı ile özgürlük arasında nasıl bir bağ vardır?

CHE: Fedakarlığımız bilinçlidir; yarattığımız özgürlüğün bedelidir… (Sosyalizm ve İnsan- syf:91)

 15 ) Sevgili komutan, devrimin anlamı nedir bir devrimci için?

CHE: Devrimin dışında başka bir yaşam yoktur…(Sosyalizm ve İnsan- syf:89)

16)Özgürlük uğruna savaş, nasıl olmalı?

CHE: Özgürlük uğruna savaş, yalnızca savunma mücadelesi olmakla kalma- malı, aynı zamanda emperyalizme karşı saldırı savaşı olmalıdır… (Yaşam Öyküsü-syf: 98)

17)Yoldaşlık?

CHE: Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir haksızlık yapıldığında öfkeden titreyebiliyorsanız yoldaşız demektir… (Yaşam Öyküsü- syf:159)

18 ) Emperyalist işgale maruz kalan bir yerde, işgale direnenlerle politik yakınlığınız olmasa bile, işgale karşı çıkmak gerekir mi?

CHE: İşgal edilen tüm bölgeler için, hiçbir ayrım yapmaksızın, politik rejimi neymiş, bağımsızlığı uğruna savaşanların beklentileri neymiş diye sormadan mücadelemizi sürdürüyoruz… (Sosyalizme Doğru – syf:66)

19 ) Sosyalizmi nasıl tanımlıyorsunuz komutan?

CHE: Bizim için sosyalizmin, insanın insan tarafından sömürülmesine son verilmesinden başka tanımı yoktur… ( Politik Yazılar-syf:246)

20 ) Sosyalist gelişim neyi garantiler?

CHE: Sosyalist gelişim, insan içindir, belirli bir yüksek düşünce için değildir. Amaç, yalnızca insanın mutluluğunu garantilemektir… (Ekonomik Yazılar – syf:69)

21 ) Burjuvazinin sanatı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

CHE: Kültür alanında, kapitalizm, verebileceği her şeyi vermiş ve ondan geriye çürüyen bir cesedin iğrenç kokusundan, yani bugünkü sanat dekadansından (çürüme, gerileyiş) başka bir şey kalmamıştır… (Sosyalizm ve İnsan-syf:86)

22 ) Burjuvazi sanat alanında nasıl tahakküm kuruyor?

hedefi oldu. (Politik Yazılar- syf:62)

23 ) Lenin ustamız? 

CHE: Lenin’in değerine paha biçilemez. Devrim teorisine en çok katkıda bulunan lider belki de odur. Belirli bir anda, Marksizm’i devletin sorunlarına uygulamayı bilmiş, bu çalışmalarından, evrensel geçerliliği olan yasalar çıkarmıştır. Emperyalizm, devlet ve devrim, devrimin çeşitli aşamalarında Parti’nin görevleri ve üretimin maddi gelişimi üzerine incelemeleri buna örnektir… (Yaşam Öyküsü- syf:90)

24 ) Can yoldaşımız Camilo Cienfuegos desek…

CHE: Camilo’nun politik tutumu, siyasi sorunlar karşısındaki kararlılığı, sağlamlığı ve halka inanışı da görülmeye değerdi. Neşeli, alçak gönüllü, şakacıydı… Camilo, küçük ispirto ocağında kedi eti pişirip yeni gelen- lere nefis bir yemek gibi sunardı. Bu Sierra’da uygulanan pek çok dene- meden biriydi. İkram edilen kedi etini geri çevirdiği için “sınavı” veremeyen çoktu. Camilo fıkra anlatmayı severdi, binlerce fıkra bilirdi. Bu da yapısının bir parçasıydı. İnsanlara değer vermesi, onlarla anlaşma yolu bulma yeteneği de kişiliğini oluşturan öğelerden biriydi… Camilo tehlikeyi ölçmezdi, tehlike onun için bir eğlenceydi, onlarla oynardı, tehlikeyle güreşir, üzeri- ne çeker ve şaşırtmaca yapardı; geril- lacı zihniyeti gereğince, hiçbir engel onu durduramaz, çizdiği yoldan döndüremezdi… (Savaş Anıları- syf:255)

25 ) Sevgili komutan, gerilla kimdir?

CHE: Mükemmel özgürlük savaşçısı, halkın seçtiği, kurtuluş savaşında halkın savaşçı öncüsüdür. (Askeri Yazılar- syf:141)

26 ) Pekala, gerilla neden savaşır?

CHE: Bu sorudan hareketle, kaçınılmaz olarak gerillacının toplumsal ıslahatçı olduğu, halkın kendisini ezenlere karşı, için için kaynayan protestosunun yankısını meydana getirmek için silahları eline aldığı ve tüm silahsız kardeşlerini rezillik ve yoksulluk içinde tutan toplumsal rejimi değiştirmek amacıyla dövüştüğü sonucuna varırız. (Askeri Yazılar- syf:34)

27 ) Tekelleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHE: Özel mülkiyetin, insanın insana karşı mücadelesinin en üst birimi olan tekel, halkı bölen, sömüren ve yozlaştıran en muhteşem silahtır. (…) Nerede bölünmemiş bir halk varsa, onu siyahlar ve beyazlar, yetenekli- ler ve yeteneksizler, okur yazarlar ve okuması yazması olmayanlar diye bölmeye çabalar, tek tek bireylere va- rana kadar tekrar tekrar böler, bireyi toplumun merkezi yapar. (Sosyalizm ve İnsan-syf:69)

28 ) Dünya halklarının tarihsel görevi nedir komutan?

CHE: Bize, bu dünyanın sömürülenlerine ve geri bıraktırılmışlarına düşen görev, emperyalizmi ayakta tutan temelleri yıkmaktır. (Sosyalizm ve İnsan- syf:173)

29 ) Sevgili komutan, halklara mesajınız nedir?

CHE: Eylemlerimizin her biri emperyalizme karşı bir savaş çığlığı ve insan soyunun en büyük düşmanı Kuzey Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı halkların birleşmesine çağrıdır. Savaş çığlığımız tek bir kişinin bile kulağına erişecekse, silahlarımızı yerden kaldır- maya başka bir el uzanacaksa, daha başkaları mitralyöz sesleriyle yeni bir savaş ve zafer haykırışları arasında ölülerimize ağıt yakacaksa, ölüm ne- reden gelirse gelsin, hoş geldi safa geldi. (Sosyalizm ve İnsan- syf: 179)

Ümit İlter / Tavır dergisinden alınmıştır.

1 Comment

Comments are closed.