Ezen Ulus Milliyetçilerinin Karakteristik Özellikleri

Bir ülkede ezilen ulusların varlığında ezen ulus milliyetçiliği hangi renkten olursa olsun, ister vatanseverlik olarak nitelendirilsin, o kapkara bir ırkçılıktır.

Yaşadığımız coğrafyadaki ırkçıların bazı karakteristik özellikleri şunlardır:

-Ülkede asimilasyona karşı çıkan ezilen uluslara nefret duyma, başkaldırırlarsa öldürülmelerini hak görme.

-Sıklıkla terör demogojisine başvurma.

-Ezilen ulusların örgütlü mücadelelerini ”dış güçlerin oyunu” olarak nitelendirme.

-İnkarcılık.

-Coğrafyada yaşayan diğer ulusları sürekli hor görme ve akabinde ona aşağılamak amacıyla lakaplar takmak. Örnek: Kürde ”kıro”, Araplara ”pis”, Ermeniye ”Ermeni dölü”, Ruma ”gavur” demek.

-Asimilasyonu kabullenip ezen ulus saflarına geçmiş kişileri kardeş bellemek.

-Ezen ulus saflarında din, politika ve kültürel olarak farklılık bulunsa dahi ezilen uluslara karşı tutumda birlik olmak.

-Resmi ideolojiyi benimsemek.

-Ezen ulus saflarında hükümet karşıtlığı olsa bile devleti kutsayıp orduyu yüceltmede ittifak.

-Vatansever olduklarını iddia etseler bile ezilen uluslara duydukları nefretin onda birini emperyalistlere duymamak; Nato üslerine, yabancı sermayeye gıkını çıkarmamak.

-Yoksul ve mülksüz olsalar dahi kendilerini vatanın biricik sahibi zannetme; fakat coğrafyada emperyalistlerin şirketler, bankalar, askeri üsler ve politik ilişkiler aracılığıyla kurmuş olduğu hükümdarlılığı görememe.

-Sınıf bilincinin yokluğu.

Baran Sarkisyan

1 Comment

Comments are closed.