Hitler Nasıl Führer Yapıldı?

Evet, Adolf Hitler aslında Führer olmadı, Führer yapıldı.

Hiç bir diktatör, ’kendisi olmaz’, koşullar ve çevresi tarafından ‘diktatör yapılır’.

Bu süreç dikkate alınmazsa, işte ‘Almanya’da bir çılgın ortaya çıktı, Alman halkı da onun peşine takıldı, yaşananlar da böyle yaşandı’ gibi kolay görünen bir açıklama ile gerçekler atlanır. Oysa gerçeği görmemek her zaman yeni diktatörlerin giriş kapısı olmuştur.

Hitler olgusunu anlamak için Prof. Mark Mazover’in ‘Karanlik Kıta’ yapitinin okunmasını öneririm. (Karanlık Kıta- Alfa Tarih yayını- Ekim 2015).

Önce koşulların özellikleri hazirlayıcı etkenler:

1918 Yılı. Almanya’nın yenilgisi. Versay Antlasmasının Almanlar için gurur kırıcı koşulları. Bu koşulların sonradan Alman ordusunun aslında yenilmediği, politikacılar tarafından arkadan vurularak kabul edildiği tezi ortaya atılacaktir. Bu gurur kırıcı koşullardan da Yahudiler suçlanacaktır.
Olayın duygusal temeli bu olacaktır.

1929 Dünya Ekonomik Buhranı bütün dünyayı sarsacak, Almanya çok kötü bir enflasyon dalgasiyla para değerinin düşmesi, işsizligin artışı gibi ekonomik felaketlerle karşı karşıya kalacaktır.

1924-1934 yilları arasinda Sovyetler Birligi büyük bir ekonomik kalkınma gerçekleştirecektir. Merkezi Planlama ve sanayileşme hamlesi, sosyalist ilkelere göre kamulaştırma ve emeği öne alma yoluyla hızlı bir yükseliş yaratacak, bu da Avrupa’da ‘komünist dalganın yayılışı’ tehlikesi olarak algılanacaktır.

Bu üç etken de Nasyonal Sosyalist Parti’ye iktidar yolunu açacaktır.

Adolf Hitler’in kişiliği, heyecanlı, saplantılı ve iradeli özellikleriyle öne geçmiştir. Heyecanını kitlelere geçirmede başarılıdır. Saplantıları, Alman ırkının üstün ırk olduğu, Yahudilerin Alman ırkının saflığıni bozduğu, geleceğin dünyasını Almanya’nın kendi önderliğinde Yeni Düzen-Yeni Dünya olarak kuracağıdır. İradesi güçlüdür ve her olayı sonuna kadar götürmede kararlılık göstermektedir.

Avrupa, bir yandan liberal politikaların dalgalarıyla boğuşmakta, bir yandan Sovyetler Birliği’nden korkmakta, aynı zamanda Almanya’nın bu hızlı gelişmesine şaşkın bir hayranlıkla bakmaktadır.

Adolf Hitler’in gücüne İngiltere ve Fransa’nın örtük katkıları vardır.

Hitler’i bazı isteklerini kabul ederek durduracaklarını sanmışlar ama yanılmışlardır. İngiltere’de yanılmayan Winston Churcill’dir. O, Hitler’in ne pahasina olursa olsun durdurulmasının şart olduğunu söylemiş bunu da savaş dönem Basbakanlığı sırasında kanıtlamıştır. İngiliz halkına vadettigi kan ve gözyaşıdır. Ama zafer sonunda onun olmuştur.

* * *
Adolf Hitler bu koşullarla ve bu çevreyle Der Führer yapılmiştır.

Artık yürütme onun elindedir.

Yasama onun dediğini yapmaktadır.

Yargı onun emirlerini infaz etmektedir.

Üniversite ancak Nazi politikasını kabul eden arı ırktan olanların yeridir.

Devlet memurlukları bu koşullara bağlanmıştır.

Nazi politikasina sadakat. Arı ırktan olmak. Führer’e kayıtsız şartsız itaat.

İnsanlar üçe ayrılmıştır:

Übermensch olanlar – Üstün insanlar. Arı ırktan ve Nazi olanlar.

Mensch – Alman olmayan Avrupalı’lar.

Untermensch olanlar – Asağı insanlar. Yahudiler, slavlar, komünistler, çingeneler, akıl hastaları, zeka geriligi olanlar.

Untermensch sınıfı önce toplum dışına itilmiş, sonra da imhaya kadar götürülmüştür.

Bu aşamadan sonra artık dünya Hitler’in de, Nazilerin de ne olduğunu anlamış ama sonuca gitmek için çok büyük bedeller ödemiştir.

50 milyon ölü. Daha fazla yaralı. Milyonlarca evsiz barksız insan. Kan, gözyaşı, çekilen tarifsiz acılar.

Neden?

Zamanında olacakları göremedikleri için.

* * *

Ben Hitler’i anlattım.

Siz hala cambaza bakın…

Erdal Atabek

1 Comment

Comments are closed.