Bunalımları Aşmanın Yegane Yolu: Toplumsal Mücadele

Bireysel sorunların yol açtığı bunalımları, çaresizlikleri, korkuları, yalnızlaşmayı, yabancılaşmayı aşmanın yegane yolu psikologlar, muskacılar, oy sandıkları, televizyon koltukları değil, toplumsal sorunlar edinmektir. Toplumsal sorunları dert edinen birey, derdinin niteliksel sıçramasıyla birlikte önce bir tökezleyecek, sonra bireysel sorunlarının toplumsal sorunlar karşısında kiminin küçüklüğü ve önemsizliği karşısında afallayacak, kiminin de toplumsal sorunlara dahil olduğunu kavrayarak toplumsal mücadele zorunluluğunu anlayarak niteliksel çözümlemelere başvuracaktır. Şüphesiz, sivilce, şarj gibi sorunlarımız ten, renk, dil, kültür, cinsiyet gibi farklılıklarından dolayı ötekileştirilen toplumların sorunlar karşısında önemsizdir ve ay sonunu getirememe, şiddet görme, okulda ”başarısız” olma, tacize uğrama gibi sorunlarımızda pek de yalnız değilizdir. Toplumsal çözümümüz de daha fazla çalışma veya korku duymak olmayacaktır elbette: bizimle bu tür toplumsal sorunları yaşayanlarla birleşerek mücadele etmek olacaktır. Dolayısıyla mutlaka ağırlaşacak, ‘hafif’ sorunlarınızın sizi bunalımlara ve diğer saçmalıklara sürüklemesinden kurtaracak; bireyin kurtuluşunun toplumun kurtuluşuna, toplumun kurtuluşunun bireyin kurtuluşuna bağlı olduğunu özümseyerek değişen, dönüştüren, yıkan, yapan toplumsal bir özne haline geleceksiniz.

Baran Sarkisyan

1 Comment

Comments are closed.