Demokrasi ile Faşizmin Kardeşliği

Demokrasi ile faşizmin aynı kapitalist ana-babadan doğma ikiz kardeş olduğunu biliyor muydunuz? Aralarındaki tek fark; demokratik kardeş dış görünümüne, söylemlerine ve makyajına önem verirken, faşist kardeş daha çok çıplak kalmayı tercih etmektedir.

Sermaye bağıyla birbirine bağlı olan bu iki kardeş zor günlerde birbirlerinin yardımına koşan, eksiklerini gideren çok iyi dostturlar aynı zamanda.

Bir ekonomik kriz döneminde açlıkla pençeleşen halk eskisi gibi yönetilmek istemediğinde; çelişkiler netleşip genel grevler, ayaklanmalar baş gösterdiğinde demokrat kardeş koltuğunu faşit kardeşe bırakmakta; faşist kardeş halkın üzerinden silindir gibi geçmekte; şayet ekonomik ve siyasi krizle beraber halk ayaklanmaları bastırılmışsa demokrat kardeş eski koltuğuna geçerek bir zafer edasıyla yönetime kaldığı yerden devam etmektedir.

Anlayacağınız üzere; faşist kardeşin asıl besini ekonomik ve siyasi krizler iken demokrat kardeşin besini daha çok ”sosyal refah” dönemleridir.

Fakat yaşadığımız ülkede işler biraz daha karışıktır. Şöyle ki; bu ülkede ekonomik kriz süreklilik taşıyan olağan bir hal olduğundan siyasal alanda demokrat ve faşist kardeşler aynı don içerisine girmişlerdir. Krizleri bazen katlanılmaz, bazen de -süreklilik taşımasından dolayı- alışılır olduğundan demokratik haklar da söz konusudur, faşist baskılar da. Örneğin, düşünce özgürlüğü vardır, fakat aynı zamanda düşünceyi ifade etmenin cezası da vardır. İşçilerin sendika kurma hakları anayasal güvence altındadır ama patronların da işçileri sendikalı olduğu gerekçesiyle işten çıkarma hakları vardır vb.

Bu durumu ”demokratik faşizm” veya ”faşist demokrasi” olarak da açıklayabiliriz. Bilinmelidir ki, demokrasilerde faşizm esastır.

Birbirlerinden çok benzediklerinden olsa gerek halklar bu iki kardeşi birbirine karıştırmakta, birinden birini seçtiklerinde diğerine tavır aldıklarını zannetmektedir.

Her kim kendine demokratım diyorsa, ona öncelikle özel mülkiyet hakkında düşüncelerini sorun. Eğer, mülkiyetin toplumsallaştırılmasını savunuyorsa sosyalist, mülkiyetin iktidarını ve her türlü otoritenin mahvedilmesini savunuyorsa anarşisttir. Geriye kalanlar da ya demokratik faşizmi savunuyorlardır ya da faşist demokrasiyi.

Baran Sarkisyan

1 Comment

Comments are closed.