Köleliğe ve Efendiliğe Dair

Afedersiniz… eski efendilerinden memnun olmayan kölelerin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen efendilerini değiştirememesinden ya da en azından efendiler arası bir koalisyon olsun kurulamamasından kaynaklı bazı kölelerden yükselen homurdanmalar var. Şüphesiz köleler arasında çoğunluğun onayını almış baş efendi kendisine karşı homurdanan köleleri cezalandıracaktır.

*

Kölecilik düzen içerisinde örgütlenmiş belli bir disipline ve hiyerarşiye sahip bir sistemdir. Doğan çocuk öncelikle anne ve babasını efendi beller. Okula gönderilir; orada öğretmenleri ve müdürleri efendi beller. 18 yaşını doldurmuşlarsa efendisini seçme hakkı tanınır. Köle erkekse askere gönderilir; komutanlarını efendi olarak beller. Köle kadınsa evlendirilir; kocasını efendi olarak beller. İş hayatlarına atılırlar; orada patronu efendi beller. İnançlıysalar Tanrıları efendi bellerler. Köleler içindeki efendi olma arzusunu hiyerarşide bir alt kademe altında olanlara efendilik yaparak tatmin ederler. 21. yüzyıl köleci düzeninde herkes kendisinin ve herkesin kölesidir. Köleler genellikle vatan adı verilen kafes içerisinde muhafıza edilirler. Bu yüzden en sık kullandıkları slogan vatan sana canım feda’dır, yani kafesim sana canım feda. Devlet ise efendilerin efendisidir ve sermayeyle beslenir.

*

Köleler efendilerinin arasına serpiştirdiği nifak tohumlarından dolayı kendi içlerinde birleşememekte, birleştikleri noktada ise köleci anlayışlarından dolayı içlerinden bir efendi peydah etmekte ve bu peydah olan efendiler de baş efendilerle uzlaşma yoluna gitmektedir.

*

Köle kişisi kendi içindeki köleci anlayışla savaşmıyorsa kendisinin seçtiği veya başkasının seçtiği efendi ile savaşmasının bir anlamı yoktur. Kırması gereken ilk zincir, kölenin kendisine vurduğu zincirdir.

Baran Sarkisyan