Halk Alınır mı, Satılır mı?

Halk dediğimizde oy, vergi, susku, söylem, hatta kelle karşılığında hizmet edilen, hizmet veren, bilinçlendirilen, cahilleştirilen, yönlendirilen, korunup kollanan; üretim ve tüketim ilişkisine sokulan bir şey olarak anlıyoruz. Kumandayla sürekli işaretler, sinyaller gönderilen duygusal bir robot. Evet, bu verili durumdur. Asırlardır süregelen.

Halkımız, diye başlayan bir nutukta söylemin sahibi kendisini halkın önünde, arkasında, sağında veya solunda görüyor demektir; ama asla halkın içinde değil. Elbette bu da köleci ilişkilerin şu veya bu renkteki iplikle örülmesinden gayrı bir işlev görmez.

Tarihten bahsederken bile, her ne kadar Marksizm bize tarihin sınıf mücadelesinden ibaret olduğunu söylese de, bizler tarihi öne çıkan kişilerle açıklamaya çalışırız.

Kemalistler hala Atatürk’ün mezardan çıkıp kendilerini kurtarmasını bekler. Bunların bir değişik muhafazakarları liderlerini bulmuşlardır. Sosyalizm deneyimleri de bunun önüne geçemedi; sanıyorum ki bu deneyimlerden dersler de çıkarılmamış olmalı ki Sosyalist Blok’un ve Sovyetler’in çöküşünü Stalin’le, Gorbaçov’la açıklamaya çalışıyoruz. Lenin kurdu, Stalin salladı, Gorbaçov yıktı gibi. Halk burada yok gibidir sanki, o liderlerinin sunduğu kaderini yaşamaktadır. Zaten halk hep ya peygamberlerinin, onla beraber Tanrılarının ya da liderlerinin kaderini yaşar. Ama içlerinden bazıları milliyetçilik, dincilik, futbol taraftarlığı gibi bir şovenizmle bu köleliğe biraz renk katmaya çalışır.

Siyasal iktidara karşı üç kişi bir araya gelse aralarından bir lider çıkarıyor. Savaş bir anda liderler savaşımına dönüşüyor. Savaşın doğası bu mudur bilmiyorum ama başımızda yeterince aile, okul, askeriye, fabrika, parti gibi kurum ve bu kurumlardan çıkan liderler var. Ailede anne baba, okulda öğretmen, müdür gibi, fabrikada şef, patron gibi. Yeni liderlere ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum, verili liderleri ve onların kurumlarını yeni bir lider çıkarmaksızın yıkıp komünal ilişkileri yatay biçimde kurabilirsek özgürleşeceğiz diye düşünüyorum.

Baran Sarkisyan