Neo-Nazizm

Nazizm tarihin derinliklerine gömülmedi, zamanı geldiğinde tekrar kullanılmak üzere silahlar toprağın altına gömüldü. Neo Naziler her ne kadar Almanya’da marjinal olarak kabul edilse de katılmıyorum. Çünkü her gün neo nazilik sivri dişlerini henüz ısırmasa da göçmenlere, mültecilere, yabancılara göstermektedir. Belki saf Alman ırkı düşleri yenilgiye uğramıştır ama saf ırk olamasa da Alman gibi düşünen, Alman gibi eyleyen, Alman gibi konuşan insanlar istenmektedir. Nazizmin neo’su da budur zaten. “Burası bizim ülkemiz, siz siyahlar, göçmenler, mülteciler buraya geldiyseniz bize uymak zorundasınız.” Uyum sağlama programları bunun göstergesidir. Ama ne yaparsan yap sırıtmaktadır yabancılığın. Sarışın, beyaz değilsin, Almanca konuşsan bile aksanın kendini belli etmektedir. Hannah Arendt Kötülüğün Sıradanlığı adlı eserinde yahudilerin kötülükle özdeşletirilip soykırıma uğratıldığını anlatan pasajlar vardır. Bir şeyle kodlandığında bir çembere alınır ve tüm tekilliklerin gözardı edilir. Egemen bir ulus olarak birini yahudi/kötü olarak kodladığında ona her türlü zulmü yapmaya hak görürsün. Bir tavuk nasıl yiyecek ürün olarak kodlanmışsa birilerin kesip, diğerlerinin pişirip yemesi gibi. Bugün de, ne yaparsan yap sen “yabancısın”. Belki katledilmiyorsundur henüz, sadece uyarılıyorsundur. Ama sözgelimi ciddi bir ekonomik kriz baş gösterdiğinde ilk hedef tahtasına oturtulacak olanların “yabancılar” olacağı malumdur. Yabancı olmayı, kalmayı yadırgayan biri değilim şahsen, -“gurbetçi kafasını” yadırgarım, kendi kendine eziyet ediyordur çünkü, başkası tarafından eziyet edilmek için de çağrı yapıyordur ama yabancı oluşu değil- Türkiye’de de yabancıydım. Kendini egemen sayanlardan anlayış, hoşgörü beklemek de değil. Mesele ettiğim şey, kendini egemen sayan türün kalıplarını teşhir etmektir. Onları “yabancı-oluşlara” çağrıdır. Bir Türk Türklüğün, bir Alman Almanlığın dışına çıktıkça yaşamı duyumsayabilir çünkü. Bir sınırın ihlalidir bu, ihlaldeki çekiciliktir, sadece çekiciliği değil doğurganlığıdır, daralmış, çürümüş kalıplar dışında yeni yaşam sahaları açmasıdır.

Baran Sarkisyan