Acı ve Beden I: Bu Acıyı Çeken Bilir

Çağımızın ağrı kesici kültürü modern zamanların başlangıcı ile gelişmiştir. Şüphesiz insanlık tarihi boyunca ağrı kesiciler vardı; öyle ise niye modern devir farklıdır? Şu yüzden: Yasal yollarla elde edilebilen uyuşturucu ve yatıştırıcıların, yani reçeteye yazılabilenlerin, yasal olmayanlara oranla daha meşru oldukları genel kabuldür artık. Ağrı kesiciler bedeni yeniden üretmeyi bir takıntı haline getirmiş olan modern insan için vazgeçilmezdirler. Estetik ameliyatlar “ağrısız sızısız” ve “aynı gün içerisinde taburcu olun” sloganı ile pazarlanır, özel hastaneler “ayakta tedavi” promosyonu yaparlar. Antidepresanlar ruhsal acının panzehiri olarak yerini alır.