İktidar Zehirlenmesi

iktidarı elinden gittiğinde alacak bir selamı kalmadığını gören muktedir, elindeki iktidara daha sıkı sarılmaya, gücünü daha çok hissetirmeye başlar. artık muktedirin, iktidarının sızmadığı ufak bir alan dahi görmeye tahammülü kalmamıştır. ‘kul’larının yaşam tarzından fiziksel görünüşüne, cinsel yaşamından aile hayatına kadar her bir alana müdahale etmek meşrudur; zira bu faniler zaten iktidar için vardırlar.